FC Grani Airbags värderingar

Utgående från följande programpunkter försöker klubben forma verksamheten

Folkhälsoperspektiv – verksamheten har som mål att göra männsikor friskare.

Fysisk och psykisk utveckling – kunskap och idrott under ansvar hjälper till att utveckla männsikor både fysiskt och psykiskt.

Social utveckling – alla är lika värda. Vi lever efter idrottens normer och värderingar, men vill också fungera som brobyggare mellan olika kulturer. Tillsammans är vi starka.

Kulturell utveckling – alla, oberoende ålder eller bakgrund, är välkomna att delta i det gemensamma engagemanget.Vi vill vara en del av bygdens utveckling.

Fair Play – medlemmarna värnar som klubbens goda rykte och vi följeridrottens regler.

Sund ekonomi – vår klubb skall ha en ansvarsfull ekonomisk verksamhet.

Ideellt engagemang – vi erbjuder medlemmarna möjligheter att utbilda sig. Våra ideellt arbetande ledares insatser värdesätts högt

Respekt för andra – alla medlemmar är lika värda. Vi prioriterar en mångfald av aktiviteter för männsikor i alla åldrar.

FC GRANI AIRBAGS MOTTO

per aspera ad astra – genom kamp/svårigheter till seger

Våra värderingar och rusmedelstrategi kan du läsa i sin helhet här